Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÊ NGÂN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Đăng kê Ngân Hàng Bất Động Sản này (“Thỏa thuận”, “Điều khoản”) bắt nguồn từ Các nguyên tắc của cộng đồng và là điều khoản dịch vụ điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với người dùng (thành viên) và những người khác tương tác với cộng đồng cũng như các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của cộng đồng mà chúng tôi gọi là “Dịch vụ của cộng đồng" hoặc "Dịch vụ”. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ của cộng đồng, bạn đồng ý với Thỏa thuận này.
I. Mục đích, nội dung – Điều khoản sử dụng

1. Mục đích, nội dung dịch vụ

 • Dịch vụ tra cứu, đăng kê Bất Động Sản, tạo yêu cầu tìm thuê/mua Bất Động Sản (Ngân Hàng Bất Động Sản) là nơi Thành viên chia sẻ, trao đổi thông tin về thông tin bất động sản chính chủ, khách hàng tìm thuê nhà/mua nhà.
 • Ngân Hàng Bất Động Sản là nơi Thành viên giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi
  thông tin về các thông tin khách hàng bất động sản.
  2. Điều khoản sử dụng
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ Ngân Hàng Bất Động Sản, Thành viên phải đồng ý và tuân
  theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định, quy chế mà Ngân Hàng Bất Động Sản liên kết, tích hợp, bao gồm.
 • Khi truy cập, sử dụng Ngân Hàng Bất Động Sản bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại,
  tivi, thiết bị kết nối Internet) hoặc sử dụng ứng dụng Dịch vụ Ngân Hàng Bất Động Sản thì Thành viên cũng
  phải tuân theo Quy chế này.
 • Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Thành viên, Ngân Hàng Bất Động Sản không ngừng hoàn
  thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng
  dịch vụ Ngân Hàng Bất Động Sản có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải
  thông báo trước tới Thành viên. Ngân Hàng Bất Động Sản sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Detetion

Thành viên Ngân Hàng Bất Động Sản có quyền liên hệ để xóa dữ liệu công khai trên Ngân Hàng Bất Động Sản.