[20% + 0%] Big C + C Express + Central Group

Cần thuê mặt bằng làm siêu thị C express, big C